دنیای امروز به‌دلیل رقابت فشرده در زمینه‌های مختلف و مبتنی بودن کسب و کارها بر ایده‌های جدید به تدریج از حالت مبتنی بر محصول به سوی خدمت گرایی حرکت نموده‌ است ؛ که شرکت نامداران‌ترابر نیز با سرلوحه قراردادن این تحولات علاوه بر ارائه خدمات پایه در جهت رضایت مشتریان، اقدام به ارائه خدمات ارزش افزوده به شرح ذیل می نماید:

  • امور انبارداری ، بسته بندی ، تلفیق ، تفکیک و شماره گذاری
  • بازرسی کالا
  • حمل کالاهای گذربری داخلی/ خارجی Transit
  • صدور اسناد از طریق کشورهای ثالث
  • بیمه مسئولیت و بیمه باربری
  • خدمات ترخیص و تحویل Door to Door