شرکت نامداران‌ترابر با داشتن نمایندگی انحصاری شرکت Cross Freight GmbH در کشور آلمان آمادگی خود را جهت حمل محمولات هوایی از مبادی مختلف اروپا ، آمریکا ، استرالیا و آسیا به ایران و بالعکس به صورت Door to Door اعلام می دارد.

خدمات حمل هوایی ما به شرح ذیل می‌باشد:
- حمل هوایی Express
- حمل کالای تجاری
- تجمیع و تفکیک محموله هوایی Consolidation Services
- خدمات هوایی ورود موقت تحت کارنه ATA
- خدمات نمایشگاهی